Denk je erover na om gezinshuisouder te worden?

John Goessens is expert gezinshuizen in Nederland. Hij legt uit wat een gezinshuis is.

Als gezinshuisouder ben je de veilige basis van drie kinderen die (tijdelijk) niet bij hun familie kunnen opgroeien. Je vangt hen op bij jou thuis (of uitzonderlijk in een huis van de organisatie), de kinderen maken dus deel uit van jouw dagelijkse leven. Je biedt de kinderen een plekje dat ‘zo thuis mogelijk’ is, waar zij zich gesteund voelen en een gewoon leven kunnen leiden. Jouw superkracht, is dat je de kinderen een plek geeft waar ze het gevoel hebben dat ze er mogen zijn.

Jouw superkracht is, dat je de kinderen een plek geeft waar ze het gevoel hebben dat ze er mogen zijn.

Waarom zoeken we gezinshuisouders?


Omdat we er rotsvast in geloven dat kinderen de beste ontwikkelingskansen vinden in een familiale, liefdevolle en veilige omgeving.

Met de voortdurende aandacht en nabijheid van vaste en professionele opvoedingsfiguren, die zorg en ondersteuning op maat van ieder kind kunnen bieden. In zo’n omgeving krijgen kinderen de kans om zich veilig te hechten, om te herstellen van traumatische ervaringen, om zelfvertrouwen en eigenwaarde te bouwen.

Wat is het verschil met een pleeggezin of voorziening ?


De gezinshuizen zijn een aanvulling op het bestaande jeugdhulpaanbod en vinden hun plek naast pleegzorg en residentiële voorzieningen. Een gezinshuis combineert het familiale karakter van een pleeggezin met de professionele expertise van een residentiële voorziening. Gezinshuisouders zijn dus zorgprofessionals die beroepsmatig kinderen opvangen in de context van hun eigen gezin. Terwijl een pleeggezin kinderen opvangt op vrijwillige basis. Net daarom zien we de gezinshuizen als een oplossing voor kinderen die omwille van hun ervaringen moeilijk aarden in een pleeggezin, maar toch baat hebben bij een familiale context.

Andrea Charles, gezinshuisouder ‘avant la lettre’, vertelt waarom zij gelooft in de kracht van gezinshuizen.

Hoeveel gezinshuizen zijn er in Vlaanderen?

Nog niet erg veel. Als jij overweegt om gezinshuisouder te worden, dan ben je een pionier in de jeugdhulp. Na een pilootproject van SOS Kinderdorpen (de Simbahuizen) moedigt het Agentschap Opgroeien jeugdhulporganisaties aan om via het reconversiebeleid leefgroepen om te bouwen naar gezinshuizen. Als kandidaat gezinshuisouder ben jij een essentieel puzzelstuk in die beweging naar kleinschalige, familiale zorg voor kinderen.

Over welke capaciteiten beschik je best als gezinshuisouder?

Je beschikt over de pedagogische bagage om kinderen en jongeren met gedragsproblemen op te voeden en te begeleiden. Je hebt doorzettingsvermogen, weet structuur te bieden en kunt snel inspelen op crisissituaties. Rond het opvoeden van kinderen en jongeren werk je samen met ouders, school en andere professionals. Maar eigenlijk geldt vooral: wil jij van opvoeden je werk maken, heb je een lange adem en een warm hart?

Welke ondersteuning krijg je als gezinshuisouder?

Jij bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor jou. Je staat er dus zeker niet alleen voor. Een gezinshuis leeft niet op een eiland, maar staat in verbinding met andere gezinshuizen en de organisatie waar je je als gezinshuisouder bij aansluit. Zodat jij je ondersteund voelt in je opdracht. Een contextbegeleider ondersteunt enerzijds het gedeeld opvoederschap tussen de ouders, gezinshuisouders en alle relevante contextfiguren. Anderzijds bevordert de contextbegeleider het welzijn en de ontwikkeling van het kind/jongere waarbij het uitbouwen van een ruimer netwerk centraal staat. En een pedagoog helpt je met de vraagstukken van het dagelijks opvoeden. Binnen de moederorganisatie zal de pedagoog je ook ondersteunen door expertise binnen te brengen waar nodig. De coördinator ondersteunt en coacht je in je persoonlijke ontwikkeling in deze job. Daarnaast vind je ook steun bij je collega-gezinshuisouders uit de regio.

Hoe verhoudt de gezinshuisouder zich tegenover de ouders van de kinderen?

Voor een optimale ontwikkeling van het kind, werken gezinshuisouders samen met de ouders aan de opvoeding en de toekomst van het kind. Doel is dat de wereld waarin een kind woont, speelt, leeft en opgroeit zoveel mogelijk één wereld wordt. Éen wereld waarin gezinshuisouders en ouders zich samen met de contextbegeleider inzetten voor de kinderen. Het principe van gedeeld opvoederschap staat centraal. Gezinshuisouders en ouders zijn gelijkwaardige partners in het opvoederschap en communiceren open en transparant. Ouders worden maximaal betrokken in het leven van hun kinderen.

Hoe oud zijn de kinderen die je als gezinshuisouder opvangt? En hoe lang blijven ze bij jou?

Dat hangt van jezelf af en van de organisatie waar je je als gezinshuisouder bij aansluit. Verschillende organisaties werken met verschillende doelgroepen. Zo zijn er organisaties die opvang aanbieden aan jonge kinderen van nul tot zes jaar, met een focus op broers en zusjes uit hetzelfde gezin. Met de ambitie om de kinderen maximaal twee jaar op te vangen, terwijl ze intensief met de ouders werken aan een terugkeer naar huis. Maar er zijn ook jeugdhulporganisaties die zich richten op kinderen en jongeren van alle leeftijden, en waar kinderen voor langere tijd kunnen verblijven. Er worden ook enkele mentorhuizen voorzien voor jongeren boven de 15 jaar. In samenspraak met de organisaties bekijken we welke leeftijd het best bij jou profiel aansluit.

Hoe word je verloond als gezinshuisouder?

Als gezinshuisouder werk je in loondienst van één van de organisaties die gezinshuizen organiseert. Je werkt binnen het statuut van huisarbeider en wordt verloond volgens het PC 319.01 barema B1C + 20%. Je gezin en netwerk stappen mee in het verhaal, maar staan niet in loondienst van een organisatie.

Wat zijn de uitdagingen als gezinshuisouder? Waar kan je tegenaan lopen?

Eerlijk is eerlijk: gezinshuisouder is geen eenvoudig beroep. Je vangt kinderen op die heel wat meemaakten en moeilijke ervaringen met zich meedragen. En ook de context van de ouders kan best ingewikkeld zijn. Daarom dringen we er ook op aan dat gezinshuisouder worden een weloverwogen keuze is. En werken we met een duidelijke selectieprocedure en -criteria (zie lager). Maar laat dit je vooral niet afschrikken: als gezinshuisouder kan je écht een verschil maken in het leven van kinderen.

Ik ben geïnteresseerd om gezinshuisouder te worden. Welke volgende stap zet ik nu best?

Het beste is dat je je inschrijft voor één van de infosessies die we organiseren. Data en locaties vind je hier. Schrijf je in voor één van deze infosessies.

Staat er even geen infosessie gepland of wil je graag sneller in contact treden, dan kan je ook rechtstreeks een gesprek aanvragen met de pleegzorgdienst van jouw regio. Zij zorgen mee voor de selectie en werving van gezinshuisouders. Mail gezinshuizen@pleegzorgprovincieantwerpen.be, gezinshuizen@pleegzorglimburg.be, gezinshuizen@pleegzorgoostvlaanderen.be of gezinshuizen@pleegzorgvbb.be. We nodigen jou graag uit voor een persoonlijk gesprek.

Hoe verloopt de selectie van een gezinshuisouder?

De selectie gebeurt in duo door pleegzorg en de jeugdhulporganisaties. De selectieprocedure is iets uitgebreider dan deze voor pleegzorger. Het stappenplan om pleegzorger te worden vind je hier.