Op zoek naar opvang voor kinderen?

Welke organisaties bieden gezinshuizen aan?


Gezinshuizen zijn een nieuw type opvang in Vlaanderen, dat zich in 2023 en 2024 verder zal ontwikkelen. Met als doel dat er eind 2024 veertig gezinshuizen actief zijn in Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen. Voor een overzicht welke organisaties gezinshuizen aanbieden, in welke regio en voor welke doelgroep, kan je terecht op deze pagina.

Voor welke kinderen zijn gezinshuizen bedoeld?


Gezinshuizen zijn bedoeld voor kinderen die enerzijds te maken hebben met een problematische gezinssituatie, en waarbij anderzijds sprake is van een complexe persoonlijke problematiek. Er is sprake van trauma, gecombineerd met hechtingsproblematiek, mogelijks ook (rand)psychiatrische problematiek, met onderliggende thema’s als rouw, autisme, emotie regulatie. Het kan gaan om internaliserende of externaliserende gedragsproblematiek. De verbindingen met eigen ouders en het eigen netwerk zijn in hoge mate verstoord en vaak is er ook sprake van loyaliteits-vraagstukken. 

In de eerste fase van het project ‘Gezinshuizen Oost Vlaanderen’ worden voor gezinshuiszorg kinderen aangemeld die op dit moment residentieel wonen, en bij wie het perspectief speelt om residentieel op te groeien. Voor de kinderen is vastgesteld dat het kind voor de verdere ontwikkeling het meest gebaat is bij de zorgzame, maar gestructureerde omgeving van een gezinshuis.

Zijn er ook kinderen voor wie een gezinshuis niet de beste oplossing is?

Welke kinderen wijs ik beter door naar pleegzorg?