Gezinshuizen zijn een nieuw type opvang in de Vlaamse jeugdhulp

Gezinshuisouders gezocht

Gezinshuizen zijn een nieuw type opvang in de Vlaamse jeugdhulp. Met als doel om kinderen die niet thuis kunnen opgroeien en voor wie een pleeggezin geen oplossing lijkt, toch ‘zo thuis mogelijk’ op te vangen. Een professioneel gezinshuisouder zorgt er beroepsmatig voor ongeveer drie kinderen, gewoon bij hem of haar thuis. Die gezinshuisouders zoeken we vandaag, eerst en vooral in de regio Oost-Vlaanderen.

Drie kenmerken van een gezinshuis

‘Zo thuis mogelijk’

Professionele zorg

Tegelijkertijd zijn gezinshuisouders professionals in de zorg om kinderen. Daarom zijn ze goed geplaatst om kinderen op te vangen die omwille van traumatische ervaringen moeilijk aarden in een pleeggezin.

Samen met de ouders

Ook het contact(herstel) met de ouders staat centraal. Ouders blijven betrokken bij het opgroeien van hun kind(eren). Zodat de wereld waarin een kind woont, speelt, leeft en opgroeit zoveel mogelijk één wereld wordt. Eén wereld waarin gezinshuisouders en ouders zich samen inzetten voor de kinderen.

Jij bent er voor hen, wij zijn er voor jou

Gezinshuisouder ‘avant la lettre’, vertelt over de steun die ze kreeg van haar toenmalige werkgever Steevliet.

Kom naar één van onze infosessies

Gezinshuisouder worden doe je niet van vandaag op morgen. Het is een groot engagement waar je best goed over nadenkt. Onze infosessies voor kandidaat gezinshuisouders zijn een prima eerste stap!