Gezinshuizen zijn een nieuw type opvang in de Vlaamse jeugdhulp

Gezinshuisouders gezocht

Gezinshuizen zijn een nieuw type opvang in de Vlaamse jeugdhulp. Met als doel om kinderen die niet thuis kunnen opgroeien en voor wie een pleeggezin geen oplossing lijkt, toch ‘zo thuis mogelijk’ op te vangen. Een professioneel gezinshuisouder zorgt er beroepsmatig voor ongeveer drie kinderen, gewoon bij hem of haar thuis. Die gezinshuisouders zoeken we vandaag in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg.

Vier kenmerken van een gezinshuis

‘Zo thuis mogelijk’

Professionele zorg

Tegelijkertijd zijn gezinshuisouders professionals in de zorg om kinderen. Daarom zijn ze goed geplaatst om kinderen op te vangen die omwille van traumatische ervaringen moeilijk aarden in een pleeggezin.

Positief leefklimaat

Kenmerkend voor gezinshuizen is een sfeer waar ieder kind zich welkom en veilig voelt. Kinderen ervaren dat ze gezien worden, erbij horen. Ze voelen persoonlijke aandacht, niet alleen voor de moeilijkheden waar ze mee te maken hebben, maar ook voor hun talenten en mogelijkheden. De veerkracht van kinderen krijgt alle ruimte om tot z’n recht te komen.

Samen met de ouders

Ook het contact(herstel) met de ouders staat centraal. Ouders blijven betrokken bij het opgroeien van hun kind(eren). Zodat de wereld waarin een kind woont, speelt, leeft en opgroeit zoveel mogelijk één wereld wordt. Eén wereld waarin gezinshuisouders en ouders zich samen inzetten voor de kinderen.

© Aaron Godderis
© Aaron Godderis

Mario en Els over hun gezinshuis

Iets betekenen in het leven kinderen die het echt nodig hebben verrijkt je leven. We schenken hen een plaats in ons huis en in ons hart.

Ontdek het verhaal van Mario en Els in Het Nieuwsblad en De Tijd.

Jij bent er voor hen, wij zijn er voor jou

Gezinshuisouder ‘avant la lettre’, vertelt over de steun die ze kreeg van haar toenmalige werkgever Steevliet.

Kom naar één van onze infosessies

Gezinshuisouder worden doe je niet van vandaag op morgen. Het is een groot engagement waar je best goed over nadenkt. Onze infosessies voor kandidaat gezinshuisouders zijn een prima eerste stap!

Lovely woonde als kind in een gezinshuis.

Voor mij was het gezinshuis een veilige plaats die ik nooit echt gekend heb in mijn leven.